Потврда дека студентот не должи книги во библиотеката

Понудувач: Институт за сточарство

Форма на барањето: Писмена

Надлежен орган: Институт за сточарство, директно библиотеката

Образец на барање: Постои

Докази кон барање:
Задолжителни докази:

  1. Индекс

Рок за одлучување: 30 дена од денот на поднесување, но практиката е да се издаде веднаш

Цена на услуга: Да

Правен лек: Приговор до Институтскауправа во рок од 15 дена од доставувањето на потврдата или по истекот на 30 дена од поднесување на барањето на кое не е одговорено од страна на Директорот

Орган надлежен за правниот лек: Институтскауправа на Институт за сточарство, преку архива или на адреса за електронска пошта: inst.stoc.mk@gmail.com