Еквиваленција (признавање предмети при запишување или преминување)

Понудувач: Економски институт

Форма на барањето: Писмена

Надлежен орган: Директорот на Економскиот институт, преку архива на адреса „Пролет“ бр. 1, 1000 Скопје

Образец на барање: Не постои

Докази кон барање: 
Задожителни докази:

  1. Индекс
  2. Платена цена на услугата
  3. Уверение за дипломирање или за положени испити на студиската програма

Рок за одлучување: до 30 дена од денот на поднесување на барањето

Цена на услуга: Да

Правен лек: Жалба до Институтската управа во рок од 15 дена од доставувањето на решението или по истекот на 30 дена од поднесување на барањето на кое не е одговорено од страна на Деканот

Орган надлежен за правниот лек: Институтската управа на Економскиот институт , преку архива или на адреса за електронска пошта: kosta@ek-inst.ukim.edu.mk