Пријавување на испити

Понудувач: Економски институт

Форма на барањето: Писмена

Надлежен орган: Студентски прашања, преку архива на адреса „Пролет“ бр. 1, 1000 Скопје

Образец на барање: Да

Докази кон барање:
Задолжителни докази:

  1. Индекс
  2. Платена цена за услугата

Рок за одлучување: 

Цена на услуга: Да

Правен лек: 

Орган надлежен за правниот лек: