Уверение за целосно реализирана студиска програма

Понудувач: Фармацевтски факултет

Форма на барањето: нема

Надлежен орган: Фармацевтски факултет, директно во канцеларијата на Студентски прашања

Образец на барање: Не постои

Докази кон барање:
Задолжителни докази:

  1. Индекс
  2. Платена цена на услугата

Рок за одлучување: 3-5 дена од денот на  завршувањето доколку е се во ред со школарини и пријави

Цена на услуга: Нема не се наплаќа

Правен лек: Приговор до Деканатската управа во рок од 15 дена од доставувањето на уверението или по истекот на 30 дена од поднесување на барањето на кое не е одговорено од страна на Деканот

Орган надлежен за правниот лек: Деканатската управа на Фармацевтски факултет, преку архива или на адреса за електронска пошта: studentskiprasanja@ff.ukim.edu.mk