Потврда дека студентот не должи книги во библиотеката на Институтот

Понудувач: УКИМЗемјоделски институт -Скопје

Форма на барањето: Писмена

Надлежен орган: директно библиотеката,Земјоделски институт

Образец на барање: Постои

Докази кон барање:
Задолжителни докази:

  1. Индекс

Рок за одлучување: до30 дена од денот на поднесување, но практиката е да се издаде веднаш

Цена на услуга: Да

Правен лек: Приговор до Институтскатауправа во рок од 15 дена од доставувањето на потврдата или по истекот на 30 дена од поднесување на барањето на кое не е одговорено од страна на Директорот

Орган надлежен за правниот лек: Институтскатауправа на Земјоделски институт, преку архива или на адреса за електронска пошта: info@zeminst.edu.mk