Потврда за тековни запишани и презапишани предмети на втор циклус студии

Понудувач: УКИМЗемјоделски институт -Скопје

Форма на барањето : Писмена.

Надлежен орган :директно во канцеларијата на Студентски прашања,Земјоделски институт

Образец на барање : Постои, се наоѓа во канцеларијата на Студентски прашања.

Докази кон барање : Задолжителни докази :

1.Индекс.

2.Платена цена на услугата.

Рок за одлучување : до 30 дена од денот на поднесување, но практика е да се издаде веднаш.

Цена на услуга : Да

Правен лек :Приговор до Институтската управа во рок од 15 дена од доставувањето на потврдата или по истекот на 30 дена од поднесување на барањето на кое не е одговорено од страна на Директорот.

Орган надлежен за правниот лек: Институтската управанаЗемјоделскиот институт, преку архива или на адреса за електронска пошта: info@zeminst.edu.mk