Потврда за тековни запишани и презапишани предмети на прв циклус студии

Факултет: Филолошки факултет „Блаже Конески“

Форма на барањето : Писмена.

Надлежен орган : Филолошки факултет „Блаже Конески“, директно во Одделението за Студентски прашања

Образец на барање : Постои, се наоѓа во во Одделението за Студентски прашања

Докази кон барање : Задолжителни докази :

  1. Индекс.
  2. Платена цена на услугата.

Рок за одлучување : се издава веднаш.

Цена на услуга : Да

Правен лек: Приговор до Деканот во рок од 15 дена од доставувањето на уверението или по истекот на 30 дена од поднесување на барањето на кое не е одговорено од страна на Одделението за Студентски прашања

Орган надлежен за правниот лек: Деканот на Филолошки факултет „Блаже Конески“, преку Архивата на Факултетот.