Потврда дека студентот не должи книги во библиотеката на Факултетот

Понудувач: Градежен факултет

Форма на барањето: Писмена

Надлежен орган: Градежен факултет, директно библиотеката

Образец на барање: Постои, на интернет страница www.gf.ukim.edu.mk

Докази кон барање: Задолжителни докази:

  1. Индекс

Рок за одлучување: 30 дена од денот на поднесување, но практиката е да се издаде веднаш

Цена на услуга: нема

Правен лек: Приговор до Деканатската управа во рок од 15 дена од доставувањето на потврдата или по истекот на 30 дена од поднесување на барањето на кое не е одговорено од страна на Деканот

Орган надлежен за правниот лек: Деканатската управа на Градежниот факултет, преку архива или на адреса за електронска пошта: dekan@gf.ukim.edu.mk