Потврда дека студентот не должи книги во библиотеката на Факултетот

Факултет: Машински факултет, ул. Руѓер Бошковиќ бр. 18, 1000 Скопје

Форма на барањето: Усмена

Надлежен орган: Машински факултет, директно во Библиотеката

Образец на барање: Не постои

Докази кон барање:
Задолжителни докази:

  1. Индекс

Рок за одлучување: се издава веднаш

Цена на услуга: Не

Правен лек: /

Орган надлежен за правниот лек: /