Потврда за тековни запишани и презапишани предмети на прв циклус студии

Факултет: Градежен факултет

Форма на барањето : Писмена.

Надлежен орган : Градежен факултет, директно во канцеларијата на Студентски прашања.

Образец на барање : Постои, се наоѓа во канцеларијата на Студентски прашања.

Докази кон барање : Задолжителни докази :

  1. Индекс.
  2. Платена цена на услугата.

Рок за одлучување : 30 дена од денот на поднесување, но практика е да се издаде веднаш.

Цена на услуга : 10 eвра

Правен лек :Приговор до Деканатската управа во рок од 15 дена од доставувањето на потврдата или по истекот на 30 дена од поднесување на барањето на кое не е одговорено од страна на Деканот.

Орган надлежен за правниот лек: Деканатската управа на Градежниот факултет , преку архива или на адреса за електронска пошта: dekan@gf.ukim.edu.mk