Пријавување на испит после рокот

Факултет: Шумарски факултет – Скопје

Форма на барањето: Писмена.

Надлежен орган: Декан на Шумарски факултет, преку архива на адреса: „16-та Македонска Бригада“ бр.1, 1000 Скопје.

Образец за барање: Образец – Барање за пријавување на испит после рокот

Докази кон барање:
Задолжителни докази:

  1. Индекс
  2. Платена цена на услугата

Рок за одлучување: 30 дена од денот на поднесување на барањето

Цена на услуга: Да

Правен лек: Приговор до Деканатската управа во рок од 15 дена од доставувањето на решението или по истекот на 30 дена од поднесување на барањето на кое не е одговорено од страна на Деканот.

Орган надлежен за правниот лек: Деканатска управа на Шумарски факултет  или електронска преку архива или на адреса за електронска пошта: sumarski@sf.ukim.edu.mk