Потврда дека студентот е запишан на трет циклус студии

Факултет: Медицински факултет

Форма на барањето: Писмена

Надлежен орган: Медицински факултет, директно во канцеларијата на Студентски прашања

Образец на барање: Постои, се наоѓа во канцеларијата на Студентски прашања

Докази кон барање:

Задолжителни докази:

  1. Индекс
  2. Платена цена на услугата

Рок за одлучување: 30 дена од денот на поднесување, но практика е да се издаде веднаш.

Цена на услуга: Да

Правен лек: Приговор до Деканатската управа во рок од 15 дена од доставувањето на потврдата или по истекот на 30 дена од поднесување на барањето на кое не е одговорено од страна на Деканот

Орган надлежен за правниот лек: Деканатската управа на Медицинскиот факултет , преку архива или на адреса за електронска пошта: medf@medf.ukim.edu.mk