Потврда дека студентот не должи книги во библиотеката на Факултетот

Факултет: Архитектонски факултет

Форма на барањето: Писмена

Надлежен орган: Архитектонски факултет, директно библиотеката

Образец на барање: не постои

Докази кон барање:
Задолжителни докази:

  • Индекс

Рок за одлучување: 30 дена од денот на поднесување, но практиката е да се издаде веднаш

Цена на услуга: нема

Правен лек: Приговор до Деканатската управа во рок од 15 дена од доставувањето на потврдата или по истекот на 30 дена од поднесување на барањето на кое не е одговорено од страна на Деканот

Орган надлежен за правниот лек: Деканатската управа на Архитектонски факултет , преку архива или на адреса за електронска пошта: dekanat@arh.ukim.edu.mk