Уверение за целосно реализирана студиска програма

Факултет: Факултет за ликовни уметности

Форма на барањето: Писмена

Надлежен орган: Факултет за ликовни уметности, директно во канцеларијата на Студентски прашања

Образец на барање: Не постои

Докази кон барање:
Задолжителни докази:

  • Индекс
  • Платена цена на услугата
  • Потврда дека студентот не должи книги во библиотеката
  • Потврда од Економот дека студентот не должи материјали

Рок за одлучување: 30 дена од денот на поднесување на барањето

Цена на услуга: Да

Правен лек: Приговор до Деканатската управа во рок од 15 дена од доставувањето на уверението или по истекот на 30 дена од поднесување на барањето на кое не е одговорено од страна на Деканот

Орган надлежен за правниот лек: Деканатската управа на Факултет за ликовни уметности, преку архива или на адреса за електронска пошта: info@flu.ukim.edu.mk