Уверение за целосно реализирана студиска програма

Факултет: Факултет за дизајн и технологии на мебел и ентериер-Скопје,

Форма на барањето: Писмена

Надлежен орган Факултет за дизајн и технологии на мебел и ентериер-Скопје,  директно во Одделението за студентски прашања

Образец на барање: Не постои.

Докази кон барање:
Задолжителни докази:

  1. Индекс
  2. Платена цена на услугата
  3. Потврда дека студентот не должи книги во библиотеката

Рок за одлучување: 30 дена од денот на поднесување на барањето

Цена на услуга: Да

Правен лек: Приговор доДеканатската управа во рок од 15 дена од доставувањето науверението или по истекот на 30 дена од поднесување на барањето на кое не е одговорено од страна на Деканот

Орган надлежен за правниот лек: Деканатската управа на Факултет за дизајн и технологии на мебел и ентериер-Скопје, преку архива или на адреса за електронска пошта: kontakt@fdtme.ukim.edu.mk