Еквиваленција (признавање предмети при запишување или преминување)